REISSWOLF staff is very competent, always friendly and accurate.

Erika Janott,
KSV-Financial Accounting

Backup Saklama ve Yönetimi

Yangına uzun süre dayanabilen odalarda bulunan özel manyetik data kasalarında saklama

Kurumlar, olağanüstü durumlar için sistem backuplarını, mutlaka kurumun dışında, uzakta, fakat gün içerisinde erişilebilir konumda, ısı, nem ve manyetik korumalı ideal saklama koşullarında saklamalı ve kurumun belirleyeceği sıklıkta teslim ve değişimini sağlaması gerekmektedir. REISSWOLF Türkiye, özel araçları ile darbeye dayanıklı özel data çantalar içerisinde backup teslim ve değişimini sağlayarak, hayati önem taşıyan güncel dataların güvenliğini sağlamakta, kurumların felaket yönetimi senaryolarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Bilgi yedekleme ve uzaktan veriye ulaşım (Data Center hizmeti)

Kurumlar, teknolojik gelişimlerin beraberinde getirdiği yüksek maliyetlerin sonucu olarak sistem altyapıları ve bilgileri için yatırım yapmak yerine, bu konuda global güvenlik ve ihtiyaçları karşılayabilecek şirketlerin yatırımlarından faydalanmayı istemektedir. Bu anlamda REISSWOLF Türkiye, global bilgi ve deneyimiyle bünyesinde kurduğu data center hizmeti sayesinde kurumların en değerli varlıkları olan güncel bilgilerini yüksek güvenlik ve ulaşılabilirlik yaratarak kurum içi maliyetlerin düşürülmesini, güvenlik ve gizliliğin arttırılmasını sağlamaktadır.

İş devamlılığı gereği olağanüstü durum merkezi ve alan tahsisi (Hotsite)

REISSWOLF Türkiye, olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış arşiv merkezlerinde, kurumların iş devamlılığı (business continuity) süreçlerinde ihtiyaç duyacağı, olağanüstü durumlarda belirli bir süre kullanabileceği paylaşımlı/paylaşımsız çalışma alanları (Hotsite) yaratarak, kurumların iş kayıpları yaşamadan kriz dönemini geçirmelerini sağlamaktadır. Bu alanlar kurum ihtiyacına göre özel olarak düzenlenebilmektedir. Bu hizmet “Entegre Bilgi Yönetimi’’ anlayışının önemli bir parçasıdır.