REISSWOLF staff is very competent, always friendly and accurate.

Erika Janott,
KSV-Financial Accounting

Diğer Ürün İmhası

  • Ürünlerin güvenli imha edilmesi için çok neden vardır.
  • Marka koruma, Sahtecilik, Kaçakçılık gibi nedenlerden ürün imhasında da güvenlik çok önemlidir. Prototip, numune ürün, üretim fazlası ya da üretim hatalarından dolayı imha edilmesi gereken ürünlerin imhalarını kontrollü bir süreçte, imha garantili gerçekleştiriyoruz.
  • Kabul ettiğimiz ürün çeşitleri :
  • Tekstil, uniformalar
  • Ayakkabı ve plastik aksesuarlar
  • Tehlikeli ve kontamine atık içermeyen üretim fazlaları