REISSWOLF staff is very competent, always friendly and accurate.

Erika Janott,
KSV-Financial Accounting

Doküman Dijitalleştirme

REISSWOLF Türkiye, gelişimi devam eden yazılımlar ile elektronik belge imaj görüntülerine ek olarak belge üzerinden bilgi çekilmesi ve bu bilgilerin konsolide edilerek, kullanılan kurum yönetim yazılımlarına aktarılması, gerektiğinde doküman yönetim sistemleri ile entegrasyonu sayesinde kurum içi maliyetleri düşürerek katma değer yaratmaktadır. Bu anlamda REISSWOLF Türkiye kurumlar bünyesindeki iş süreçlerinin önemli bir parçası durumundadır.

  • Tarama (scanning)
  • İndeksleme / Otomatik Bilgi Çekme (OCR/ICR)
  • Web Üzerinden (Bulut) Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
  • Kurum İçi Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
  • Muhaberat Yönetimi
  • İş Akışı Yönetimi (WorkFlow)
  • Kontrat Yönetimi

Süreç Yönetimi

Kurumlar, iş süreçlerindeki kağıda dayalı bilgi alışverişlerinde ciddi zaman kayıplarına maruz kalmakta, yaşanan belge ve bilgi kayıpları iç süreçlerdeki dinamiği ortadan kaldırmaktadır. REISSWOLF Türkiye, sağlayacağı bilgi, deneyim ve yazılım çözümleri ile kurum içi iş akış sistemlerine göre süreçleri belirleyerek iş akışlarınızın sağlıklı ilerlemesini ve takibinin yapılabilmesini sağlayacaktır. Bu sayede kurum içerisinde oluşacak ekstra kağıt sarfiyatını ortadan kaldıracak, verilerin dijital platformda onay mekanizmalarına göre dolaşmasını sağlayacaktır.

Yukarıdaki hizmetler ile sektörel olarak sağlanan faydalar:

Bankalar

Kredikartı form tarama ve işleme, indeksleme ve outbound aramalar ile bilgi tamamlama, DYS ile imaj yönetimi, ulaşımı ve ilişkilendirme, muhaberat yönetimi ve kontrat yönetimi, fiziki arşivleme ve yönetim

Finansal Kuruluşlar (Leasing, Faktoring, Menkul Degerler)

Müşteri dosyaları tarama, indeksleme, DYS ile imaj yönetimi, ulaşımı ve ilişkilendirme, muhaberat yönetimi ve kontrat yönetimi, fiziki arşivleme ve yönetim

Sigorta Şirketleri

Müşteri dosyaları tarama, indeksleme, DYS ile imaj yönetimi, ulaşımı ve ilişkilendirme, muhaberat yönetimi ve kontrat yönetimi, fiziki arşivleme ve yönetim

Hastaneler

Hasta dosyaları tarama, indeksleme, DYS ile imaj yönetimi, ulaşımı ve ilişkilendirme, muhaberat yönetimi fiziki arşivleme ve yönetim

FMCG

Sadakat (loyalty) kart form tarama ve işleme, fatura tarama ve işleme, indeksleme ve outbound aramlar ile bilgi tamamlama, DYS ile imaj yönetimi, ulaşımı ve ilişkilendirme, muhaberat yönetimi ve kontrat yönetimi, fiziki arşivleme ve yönetim

Çalıştığımız hizmet kolu avantajı ile yukarıda bulunan sektörlerin dışında sektör ayrımı gözetmeksizin A’dan Z’ye tüm sektörel kuruluşlar çözümlerimizden kendilerine fayda yaratmaktadırlar.