REISSWOLF staff is very competent, always friendly and accurate.

Erika Janott,
KSV-Financial Accounting

Fiziki Arşiv Yönetimi

Kurum bünyesinde bilgi ve verilerin her geçen gün katlanarak artması nedeni ile üretilen bilgi ve belgenin güvenlik standartlarına göre saklanması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması asli iş olmamakla beraber önemli maliyet kalemleri oluşturmaktadır. REISSWOLF Türkiye, kurumların ürettikleri fiziksel ve dijital verileri için global güvenlik standartları ve bilgi birikimi ile ideal saklama koşulları yaratmış, bilgiye hızlı ulaşımı en üst seviyeye taşıyarak kurumların güvenilirliğini, verimliliğini arttırmış, güvenliğini sağlamış ve katma değer yaratmıştır. Bu anlamda REISSWOLF Türkiye, kurumların vazgeçilmez bir iş ortağı konumundadır.

Kutulama ve Barkodlama

Kayıt altına alınacak bilgi ve belgeler özel arşiv kutularına yerleştirilir ve özel barkodlar ünite sırtlarına yapıştırılır.

İndeksleme

Kutu içerisine yerleştirilen belgelerin indeks bilgileri, konusunda uzman personeller tarafından barkodlanarak kayıt altına alınır.

Veri Girişi

Kutu indeks bilgileri, uzman kişiler yardımı ile fiziki arşiv yönetim yazılımında barkod içeriği olarak kayıt altına alınır.

Arşiv Saklama

Yönetilebilir bir birim haline gelen arşiv kutuları, özel çelik raflara sistematik bir şekilde yerleştirilerek, raf adres barkodları ile eşleştirilir ve lokasyon bilgileri sisteme aktarılır. Kutular üzerinde sadece barkod etiketi olması ve kullanılan sistem avantajı ile kutuların karışık olarak dağıtılabilmesi, evrakınıza sistem dışında ulaşılabilirliği ortadan kaldırarak, ekstra güvenlik sağlamaktadır.

Ulaştırma

Belgeye dönüş ihtiyacında fiziki belgeler için ertesi gün, aynı gün ve acil hizmet kapsamında özel takip sistemli araçlar ile yetkilendirilmiş kişilere elden imza karşılığı teslimat yapılmaktadır. Ayrıca gün içerisinde verilebilecek e-mail/fax yöntemi ile kopya belge gönderim hizmeti, bilgi ihtiyacınızın en kısa sürede karşılanmasını sağlamaktadır.

Kurum İçi Arşiv Yönetim Hizmeti ve Danışmanlık

Kurumların kendi bünyelerinde ihtiyaç duyabileceği iç arşiv yönetimi ihtiyacında da REISSWOLF sahi olduğu global tecrübesi ve bilgi birikimi ile Şirketlere ihtiyaçlarına göre özel çözümler üretmektedir.

Arşiv Kırtasiye Hizmeti

Kurumlar arşivlerini kendi bünyelerinde yönetebilmek için ekonomik ve kullanılabilir çözümlere ihtiyaç duyarlar. REISSWOLF Türkiye, arşiv kırtasiye ve arşiv güvenlik ürünlerini kurumlara sağlayarak süreç maliyetlerini düşürdüğü gibi, arşivlerin yönetilebilir olmasını ve güvenlik ihtiyaç seviyelerine göre saklama koşullarının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki ürünlerimiz talebinize istinaden temin edilebilecektir.

  • Arşiv Kutusu
  • Klasör Kutu
  • Sabitleme Teli
  • İmha Kutusu
  • Mühür
  • Güvenlik Etiketi