REISSWOLF staff is very competent, always friendly and accurate.

Erika Janott,
KSV-Financial Accounting

REISSWOLF Group.

Veri işlemedeki sürekli gelişme ve kurumsal bilgi hacmindeki artış, entegre bilgi yönetiminde profesyonel servis sağlayıcılarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. REISSWOLF bu alanda hizmet vermek üzere 1985 yılında Hamburg’da kurulmuştur.

Kurumlar bünyesinde oluşan değerli verilerin, dış kaynak hizmet alınarak güvenli ortamda, ideal koşullarda saklanması ve ulaşılabilir hale getirilmesi, saklama süresi sonunda güvenli imhası özel şirketler ve kamu kuruluşları tarafından kısa zamanda benimsenmiştir.

REISSWOLF, doküman yönetiminde, sistem oluşturmadan imhaya kadar entegre ve kesin çözüm sunmaktadır. 25 yılı aşkın deneyimle Avrupa’nın 26 ülkesinde veri ve belge koruma ihtiyacının karşılanmasında global standartlara bağlı kalarak önemli hizmetler vermektedir.

Hedef; güvenilir, servis odaklı, bilgi güvenliği alanında yenilikçi ve standart belirleyici olmaktır.

Avrupa’da belge arşivleme ve imha alanında öncü, bir çok ülkede de pazar lideri olan REISSWOLF Group, uluslararası deneyim ve sahip olduğu yüksek veri işleme teknolojisi ile artık Türkiye’de.

REISSWOLF Türkiye fiziksel ve dijital arşiv yönetiminden güvenli imhaya kadar doküman yönetiminin tüm adımlarında varolan, ‘’Entegre Bilgi Yönetimi’’ anlayışı ile Türkiye’de tek şirket konumundadır.

REISSWOLF Grubunun bugünkü konumu:

  • 26 Ülkede 92 Tesis
  • Avrupa’da Pazar Lideri
  • 25 Yıllık Tecrübe
  • 79.500 Müşteri
  • 2.3 Milyon Kullanıcı
  • 1.250 Personel
  • 77 M. € Satış Hacmi