REISSWOLF staff is very competent, always friendly and accurate.

Erika Janott,
KSV-Financial Accounting

Yasal Düzenlemeler

Günümüzde elektronik veri işleyişi beraber bilgi güvenliği de giderek önem kazanmaktadır. Ancak halen çoğu gizli sınıfındaki şirket veya müşteri bilgileri kağıt üzerinde saklanmaktadır. Gizli bilgileri içeren yırtılmış kağıtlar veya CD'ler standart ofis çöpüne atılmamalıdır.

Güvenli bir şekilde imha edilmesi gereken bazı dokümanlar:
  • Müşteri kayıtları,
  • Personel kayıtları,
  • Mali bilgiler,
  • Kampanyalar, Faaliyet raporları,
  • Maaş bordroları ...

Avrupa genelinde veri koruma yasası (Data Protection Act) adı altında yapılan düzenlemelerde aşağıdaki başlıklar üzerinde durulmaktadır:

  • Kişisel Bilgilerin Paylaşımı
  • Kişisel Bilgilere Erişim
  • Bilgi Güvenliği
  • Bilgi Özgürlüğü
  • Tarafsızlık ve Şeffaflık

Düzenlemelerle bilgiye izinsiz erişimin engellenmesinin yanı sıra, kişisel kayıtlara erişim ve düzeltme imkanının sağlanması da amaçlanmaktadır. AB tarafından çıkartılan yönetmeliklerle, kişisel verilerin sadece kullanımı değil, üzerinde yürütülen tüm çalışmalar kapsanmaktadır.AB ile uyum sürecinin bir parçası olarak ülkemizde, belge ve arşiv uygulamalarının da geliştirilmesi değerlendirilmektedir.Adalet Bakanlığı, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere kişisel verileri işleyenlerin disiplin altına alınması ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla yasa taslağı hazırladı.Bu yasa taslağında kişisel verilerin korunması için gereken tedbirlerin alınması ilkesi vurgulanmıştır.