Living. Data.

Kişisel Veri Saklama Politikası

Kişisel veri saklama ve imha politikası çağın ilerlemesiyle ortaya çıkan ve belirli amaçlara uygun saklanan bir dizi özel ve/veya tüzel bilginin kanunen yasa gereği vakti geldiğinde imha edilmesi işlemini düzenleyen bir durumdur.

 

Bahsetmiş olduğumuz bu durum nedeniyle gerekli politikalar düzenlenmiştir. Ayrıca imha işlemi ve süreci yine kanıtlanmış uzmanlar tarafından kayıt altına alınarak yapılmaktadır. Peki nedir bu kişisel veri? Dilerseniz gelin hemen bu konuyu detaylı bir şekil de alt başlıkta açıklayalım.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri kimliği belirli ya da belirlenebilir herhangi bir kişiyle ilgili yine önemli ya da önemsiz fakat kişiye ait herhangi bir bilgi türüdür. Özgür olmak yasaları gereğince kişinin özel ve tüzel bilgileri kendisine aittir. İzin olmadan paylaşılması da kati suret ile yasaklanmıştır.

 

Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı kişisel veri ve bu veriler ile ilgili tüm süreçler devlet kontrolünde yasa yasalara uygun yapılmaktadır. Aynı şekil de kişisel veri saklama ve imha politikası konusu da bu nedenle ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Kişisel Veriler Neden İmha Edilir?

Türkiye Cumhuriyeti devleti devletsel tecrübesi, önsezileri ya da daha farklı birçok nedenle bu verileri işleme ve bir süre sonra imha etme noktasında da yasal düzenlemeler getirmiştir. Kişisel olarak düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti kişisel veri saklama ve imha politikası adı altında onlarca sebep öngörerek yasal düzenlemeler ile konuyu derinleştirmiştir.

 

Peki neden? Bu nedenlerden bir tanesi kişilerin izin verdikleri kişisel verilerinin iznini bir süre sonra unutmuş olma ihtimali olabilir. Ya da kişisel verileri ile ilgili bireysel karar alamayacak hale gelmesi (Yaşlılık, hastalık vs.) gibi durumlardan dolayı imha politikası geliştirilmiş olabilir.

İmhayı Gerektiren Sebepler Nelerdir?

Tabi ki bu konu da detaylı bir şekil de gerekli mercilerin yaptığı açıklamalar ile detaylandırılmıştır. Dilerseniz gelin maddeler halinde imhayı gerektiren sebepleri beraber inceleyelim.

 

İşte imhayı gerektiren sebepler:

 

  1. Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
  2. Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
  3. Kişisel veriyi işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
  4. İlgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
  5. Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
  6. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

Yukarıda bulunan maddeler yasal mevzuatın maddeleridir. Sadece maddeleri okumak dahi kişisel veri saklama ve imha politikası konusunun çok net anlaşılabilmesine yardımcı olmaktadır.

 

Yasa, mevzuat ve politika kelimelerinden bahsediyor. Tabii ki konu ve durum yasal bir olay olmasından dolayı bir tutanak ile kanıtlanması gerekmektedir. Kanıt ve diğer önemli sebeplerden dolayı Kişisel veri saklama ve imha politikası kapsamında yasal mevzuatlar geliştirilmiştir.

 

Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları bize iletebilir ve cevaplarını kolay bir şekil de alabilirsiniz. Esen kalın…