Living. Data.

Kalite Yönetim Sisteminde Yer Alan Doküman Tanımı

Kalite yönetim sisteminde yer alan doküman tanımı konusuna geçmeden önce kalite yönetimini anlamak gerekir. En ince ayrıntılar bile bir işin kaliteli olup olmadığının göstergesidir. Bu kelime birçok kişinin birçok yerde karşılaştığı genel bir terim olsa da iş hayatında özel bir anlamı vardır. Çünkü şirket imajını güçlendirmek ve uluslararası standartlarda iş yapmak için şirketin kalite belgeleri gerekli olduğundan ve gerçekten verimli ve kaliteli bir çalışma yeri olduklarını belgelemek adına gerekli görülür. Bu belgeler kurumsal yapıya göre alınmalıdır. Bu dokümanlar en genel kavram olarak kalite yönetim sistemi olarak da anılmaktadır. ISO kalite sertifikaları bu dokümanlara verilen addır ve kalite standartlarını sağlar.

ISO Belgeleri ve Kalite Yönetim Sistemi Ne İşe Yarar

Dünya çapında hangi belgelerin geçerli olduğuna değinmeden önce kalite yönetim sisteminde yer alan doküman tanımı olan ISO kavramı şu şekilde ifade edilebilir:

ISO, 23 Şubat 1947'de kurulan Uluslararası Standartlar Kurumu'dur. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentindedir. Dünyada 138 ülke İSO kuruluşlarına üyedir ve ülkemiz de bu ülkelerden biridir. Tüm bu unsurlar kalite sistemlerinin olmazsa olmazlarının birer parçasıdır. Bu kuruluş tarafından yayınlanan çeşitli standartlar vardır.

Yapılan işin ve bitmiş ürünün tüm yönlerinde kalite standartlarını karşılamak ve alıcı memnuniyetini artırmak için belirli gereksinimler gereklidir. Tüm bu gereksinimleri karşılamak için dünya çapında kaliteli bir iş akışına ihtiyaç vardır. 20. yüzyılın başlarından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan ve geliştirilen kalite yönetim sistemi, nitelikli iş gücü ve sağlıklı üretim üzerinde kesin etkilere sahiptir. Müşteri memnuniyetini sağladığı için bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereklidir. KYS'nin temel amacı, bir kalite yönetim sistemini uygulamak için gerekli olan faydalar ve adımlar konusunda yöneticileri ve çalışanları eğitmektir.

Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri Nelerdir

Kalite yönetim sisteminde yer alan doküman tanımı olan ISO kavramını barındıran kalite yönetim sistemi ilkeleri, kurumsal bağlamı ve risk temelli düşünceyi vurgular. Kuruluşun kalitesini daha da artıracak KYS ilkelerinden bazıları aşağıdaki gibidir;

·         Müşteri memnuniyetine odaklanmak

·         Hedeflere ve değerlere yön veren liderlik anlayışı

·         Kuruluşun yararına tüm çalışanları dahil etmek

·         Kaynakların verimli kullanımına yönelik süreç yaklaşımı

·         Genel performansı sürekli olarak iyileştirmek için yenilikçi adımlar atmak