Living. Data.

Güvenli  Veri ve Belge İmhası 

Verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesiyle kurumsal ve kişisel bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi önlenir.

Şirket verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun parçalanarak imha şekli ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Tehlikesiz Atıkların Toplanması ve Bertarafı” konusunda yetkilendirilmiş REISSWOLF tarafından güvenli bir şekilde imha edilmektedir.

REISSWOLF Türkiye, imha sürecinin her adımı yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Güvenli veri imhası, tüm operasyon boyunca kalite yöneticilerimiz tarafından kontrol altında olup, bu işlem TREN 15713- Gizli Malzemenin Güvenli imha standardı, ISO 27001-Bilgi Güvenliği, ISO 9001-Kalite Yönetimi, ISO 14001-Çevre Güvenliği göre sertifikalandırılmaktadır. 

Ayrıca teknik mümkünlük dahilinde  imha son bulduğunda tüm materyaller geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Bu sayede Çevre korunmaktadır.

KVKK tarafından yayınlanan KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ veya ANONİM HALE GETİRİLMESİ REHBERİ için tıklayın.

Güvenli İmhası Gerçekleşen Materyaller;

Kağıt Veri Ortamları – Dosya, Klasör, Süresi Dolmuş Arşiv Evrakları

Dijital Veri Ortamları – Hard Disk, DVD, Data Kartuş

Kurumsal Malzemeler – Üniformalar, Promosyon Malzemeleri vb.

Güvenli Veri ve Belge İmha Hizmetinin Sağladığı Faydalar;  

Veri koruma yasalarına uyumluluk

Veri ihlali sonucu öngörülen yaptırımlardan korunulması

Müşteri ve ticari bilgilerin gizliliği

Kişisel verilerin korunması

Şirket itibarının korunması

Kalite standartlarına uyumluluk

Veri imha sürecinin profesyonelce ele alınması

Risklerin tanımlanması ve mesuliyetin düzenlenmesi

İş gücü ve kaynak tasarrufu

Etkin toplama ve geri dönüşüm yaklaşımı

REISSWOLF Hizmet Şekilleri:

Düzenli imha . Sözleşme ile belirlenen rutin servis anlaşmaları ile tüm veri imha süreçlerinizi yönetebiliriz.

Tek seferlik imha.  Dönemsel ihtiyaçlarınız da arşiv ve ofis temizliği gibi gene hizmet şartlarımız çerçevesinde hizmet verebiliriz.

Veri ve belge imhası hakkında sık sorulan soruları burada bulabilirsiniz.

‘’Güvenli İmha’’ nedir, diğer imha ve geri dönüşüm işlemlerinden farkı nedir ?

Standart imha ve geri dönüşüm işlemlerinde, imhalık materyalin toplanması ve imha edilmesi kesintisiz bir akış ile yapılmaz. Bunun sebeplerinden başlıcaları; alınan kağıtların belli tiplere göre ayıklanması, piyasaya bağlı olarak uygun zamanın beklenmesi gibi farklı durumlardır. Bu süreçte bekleyen evraklar bütünlüğünü koruduğu için erişime açık durumdadır. Ayrıca imha işlemi de belli bir standart olmadan, örneğin, presleme ya da iri parçalar halinde keserek yapılır.

"Güvenli İmha" işleminde ise evraklar alındığı noktadan doğrudan imha bandına gider ve akış kesintiye uğramadan hemen imha işlemine başlanır. İmha işlemi görsel olarak kayıt altına alınır ve sertifikalandırılır. Parçalama esasları da o materyale uygun uluslararası standartlardır.

Örneğin; Kağıtlar için S6.

 


Güvenli İmha konusunda REISSWOLF neden güvenilir bir isim ?

REISSWOLF, müşteri ofislerinden toplamayla başlayan ve kendi tesisinde tamamlanacak imha işlemine kadar tüm süreci kontrollü bir şekilde yönetmekte ve kayıt altına almaktadır. Tüm süreçlerde olduğu gibi, Güvenli İmha sürecinde de Uluslararası Kalite ve Güvenlik Standartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

Bu kurumsal atıkları bir şekilde hazırlamak zorunda mıyım ?

REISSWOLF, ofisinizde sizin veya personelinizin doğrudan doldurabileceği güvenlik konteynerlerini temin eder. Zımba veya ataş ayırmaya gerek yoktur. Bu kurumsal atıkları REISSWOLF konteynerlerinde biriktirebilirsiniz.

Sertifikalı imha nedir ?

Her imhadan sonra, konteynerlerin nereden, ne zaman toplandığını belirten ve imhanın içeriğine dair ayrıntılı bir İmha Sertifikası hazırlanmaktadır. Ayrıca, imhayı Müşteri tarafından görevlendirilecek kişi/kişiler izleyebilir ya da Müşteri'ye kendi imhası yapıldığı sürece imha bölgesini online izleme imkanı sunulur. İmha görüntüleri DVD halinde Müşteri'ye teslim edilebilir.

 

 

Kurumsal bilgi olarak neler ele alınabilir ?

Personel dosyaları, sözleşmeler, taslaklar, listeler, sosyal güvenlik kayıtları, hesap ve vergi kayıtları, müşteri bilgileri, satış başvuruları, banka bilgileri, kredi kartı bilgileri, kişisel sağlık bilgileri ve bu bilgileri içeren herhangi dokümanlar, ticari hassas bilgiler içeren eski broşürler, satış planları, şirket raporları ve buna benzer sizin ve şirketiniz için önem arz eden bilgi ve belgeler.