Living. Data.

simply. done.

Veri ve belge imhası hakkında sık sorulan soruları burada bulabilirsiniz.

Neden bir gizli belge imhası servisi gerekiyor ?

Bilgi Koruma Kanunu ile uyumlu olası dolandırıcılık ve diğer suçlara karşı işinizi ve müşterilerinizi korumak için eski belgeleri imha gerekir.

Geri dönüşüm için kağıtlar zaten toplanıyor - neden REISSWOLF ?

Atık kağıt geri dönüşüm için alındığında, en iyi fiyat elde edebilmek için kağıtlar sınıflandırılıyor ya da depolanıyor.

REISSWOLF neden güvenilir bir isim ?

REISSWOLF sadece kilitli metal güvenlik konteynerlerini kullanır. Size, ofisinizden alındığından itibaren yüksek güvenlikli imha tesisimizde gerçekleştirilen imhasına kadar bilgi kontrolü sağlar. Ayrıca, parçalanarak imha edilen hurda kağıtları, yasal düzenlemeler dahilinde lisanslı geri dönüşüm tesislerine ulaştırılır.

Bu kurumsal atıkları bir şekilde hazırlamak zorunda mıyım ?

Hayır. REISSWOLF, ofisinizde sizin veya personelinizin doğrudan doldurabileceği güvenlik konteynerlerini temin eder. Zımba veya ataç ayırmaya gerek yoktur. Hatta tam dolu bir klasör bile o şekilde imha edilebilir.

Belgelerimin güvenli imha edildiğine dair bir kanıt var mı ?

Evet. Size her imhadan sonra, konteynerlerin nereden, ne zaman toplandığını belirten ayrıntılı bir İmha Sertifikası verilir.

Daha fazla geri dönüşüm fark eder mi ?

1 ton kağıt yaklaşık 14 ağaç kurtarır. Geri dönüştürülen kağıt ham kağıt hamurundan üretilen kağıda oranla %65 daha az enerji kullanımı, %50 daha az su, %72 daha az hava kirliliği demektir.

Gizli bilgi olarak neler ele alınabilir ?

Personel dosyaları, sosyal güvenlik kayıtları, hesap ve vergi kayıtları, müşteri bilgileri, satış başvuruları, banka bilgileri, kredi kartı bilgileri, kişisel sağlık bilgileri ve bu bilgileri içeren herhangi dokümanlar, ticari hassas bilgiler içeren eski broşürler, satış planları, şirket raporları ve buna benzer sizin ve şirketiniz için önem arz eden bilgi ve belgeler.

Hizmetinizi nasıl ücretlendiriyorsunuz ?

Hizmetimiz tek seferlik bir imha ya da ofise konteyner yerleştirilmek üzere düzenli imha şeklinde olabilir. Tek seferlik imhalarda toplanan materyal tesis girişinde tartılıp ton bazında fiyatlandırılır. Tabi müşteri isterse imha materyalini tesise kendi getirebilir, bu durumda nakliye ücreti alınmaz.

Düzenli imhalarda yerleştirilen konteynerlere aylık bir kira ve her boşaltma için bir hizmet bedeli hesaplanır.

Diğer atık formlarını da imha ediyor musunuz ?

Kağıt dışında dijital medya  (CD, DVD, HD, mikrofilm),  plastik ya da tekstil ürünleri imhası yapabiliyoruz.