Living. Data.

Sizden Sıkça Gelen Sorulara Sizin İçin Cevaplar Derledik.

Bu kurumsal atıkları bir şekilde hazırlamak zorunda mıyım ?

REISSWOLF, ofisinizde sizin veya personelinizin doğrudan doldurabileceği güvenlik konteynerlerini temin eder. Zımba veya ataş ayırmaya gerek yoktur. Bu kurumsal atıkları REISSWOLF konteynerlerinde biriktirebilirsiniz.

Güvenli İmha konusunda REISSWOLF neden güvenilir bir isim ?

REISSWOLF, müşteri ofislerinden toplamayla başlayan ve kendi tesisinde tamamlanacak imha işlemine kadar tüm süreci kontrollü bir şekilde yönetmekte ve kayıt altına almaktadır. Tüm süreçlerde olduğu gibi, Güvenli İmha sürecinde de Uluslararası Kalite ve Güvenlik Standartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

‘’Güvenli İmha’’ nedir, diğer imha ve geri dönüşüm işlemlerinden farkı nedir ?

Standart imha ve geri dönüşüm işlemlerinde, imhalık materyalin toplanması ve imha edilmesi kesintisiz bir akış ile yapılmaz. Bunun sebeplerinden başlıcaları; alınan kağıtların belli tiplere göre ayıklanması, piyasaya bağlı olarak uygun zamanın beklenmesi gibi farklı durumlardır. Bu süreçte bekleyen evraklar bütünlüğünü koruduğu için erişime açık durumdadır. Ayrıca imha işlemi de belli bir standart olmadan, örneğin, presleme ya da iri parçalar halinde keserek yapılır.

"Güvenli İmha" işleminde ise evraklar alındığı noktadan doğrudan imha bandına gider ve akış kesintiye uğramadan hemen imha işlemine başlanır. İmha işlemi görsel olarak kayıt altına alınır ve sertifikalandırılır. Parçalama esasları da o materyale uygun uluslararası standartlardır.

Örneğin; Kağıtlar için S6.

 


Sertifikalı imha nedir ?

Her imhadan sonra, konteynerlerin nereden, ne zaman toplandığını belirten ve imhanın içeriğine dair ayrıntılı bir İmha Sertifikası hazırlanmaktadır. Ayrıca, imhayı Müşteri tarafından görevlendirilecek kişi/kişiler izleyebilir ya da Müşteri'ye kendi imhası yapıldığı sürece imha bölgesini online izleme imkanı sunulur. İmha görüntüleri DVD halinde Müşteri'ye teslim edilebilir.